Sådan repareres mit NordicTrack C 2000

Sådan reparerer du NordicTrack C2000 løbebånd

Nogle gange kan du støde på nogle problemer med din NordicTrack C 2000. De fleste af disse problemer er ikke vanskelige at løse. Lejlighedsvis kan du have problemer med de elektriske komponenter; f.eks. tændes strømmen ikke, eller konsolskærmen fungerer ikke korrekt. Det kan også være nødvendigt at justere løbebåndskomponenterne: Gangbæltet glider muligvis fra midten, eller løbebåndets hældning justeres muligvis ikke korrekt, mens du bruger iFit CD’er eller DVD’er.

Strøm fungerer ikke

Sørg for, at netledningen er tilsluttet en overspændingsbeskytter, og at overspændingsbeskyttelsen er tilsluttet stikkontakten.

Sørg for, at nøglen er sat korrekt i konsollen.

Nulstil løbebåndets afbryder, der er placeret på løbebåndets ramme nær netledningen. Vent fem minutter, før du vender afbryderkontakten tilbage for at nulstille.

Fejlfunktioner på konsolskærm

Fjern nøglen fra konsollen.

Frakobl NordicTrack .

Nulstil reed-kontakten og magneten i konsollen ved at fjerne løbebåndshætten og stramme remskiven til venstre for magneten, indtil magneten er justeret med reed-kontakten.

Genmonter hætten.

Bæltet er ikke i centrum eller glider, når det er i brug

Fjern nøglen fra konsollen.

Frakobl NordicTrack.

Drej den venstre bageste rullebolt med unbrakonøglen. Drej den med uret en 1/2 omgang for at skifte til venstre, og mod uret en 1/2 omgang for at skifte til højre.

Drej begge bageste rullebolte med unbrakonøglen en 1/4 omgang for en glidende gangbælte.

Advarsler

Arbejd ikke med nogen af de indre dele af løbebåndet, mens løbebåndet er tilsluttet en elektrisk kilde. Spænd ikke løbebåndet for meget: Der skal være cirka tre centimeter plads, når du løfter bæltet opad.